مهمترین نبایدها در بهینه سازی سایت

مهمترین نبایدهای سئو مهمترین نبایدها در بهینه سازی سایت - استفاده از یک دامنه در سایت: سایت شما باید با یک نام دامنه یا دامین در دسترس باشد و بقیه دامنه ها به دامنه اصلی سایت شما ریدارکت شود. - صفحه اینترو یا ورودی بدون محتوا :  مانند انتخاب زبان - صفحات و منوی فلش: در بهینه [...]

مهم ترین نکات سئو

سئو چیست؟ بهینه سازی موتورجستجو به انگلیسی :search engine optimization(seo) که در فارسی به آن بهینه سازی سایت گفته می شود عملیاتی است که برای بهبود یک سایت در نتایج موتورهای جستجو که می تواند طبیعی و یا الگوریتمی باشد، سئو سایت باعث می شود بازدید کننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به سایت شما مراجعه نمایند.[…]