تماس با ما

تلفن تماس: ۶۱ ۳۳۰ ۳۶۰ – ۰۵۱

تلفن پشتیبانی در ایام تعطیل : ۰۹۱۵۳۱۲۸۷۰۲

پست الکترونیک: info@kiantechig.ir

آدرس : مشهد – سیدرضی ۳۶

تماس با کیان تک