قوانین و مقررات طراحی سایت

قوانین و مقررات کیان تک

بند ۱: در این بند مسئولیت هرگونه شکایت در رابطه با دامنه و هاست بر عهده گرفته و کلیه خدمات بدون سوء نیت از گروه انفورماتیک کیان تک خریداری نموده ام و همچنین مغایرتی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ندارد.

فوانین و مقررات طراحی سایت

بند ۲ : پیمانکار متعهد میشود، سایت اینترنتی مذکور را ، ظرف مدت تعین شده پس از عقد قرارداد، طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی نموده و

تحویل کارفرما نماید. کارفرما متعهد میشود کلیه اطلاعات مورد نیاز نظیر عکس، کاتالوگ، فرآیند ها، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندیها

مانند آرم شرکت، رنگهای سازمانی و … بمنظور طراحی یک سایت اینترنتی را در اختیار پیمانکار قرار داده و حداکثر همکاری را ظرف مدت قرارداد، بعمل آورد.

بند ۳ : بعد از طراحی و تکمیل وب سایت، مشتری به صورت کامل آن را تست و آزمایش خواهد نمود و در نهایت آموزش و تحویل می گردد و تسویه کلی می گردد. پس از اتمام قرارداد و تحویل وب سایت از سوی پیمانکار، کارفرما بمدت ۲۰ روز بمنظور بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی، زمان خواهد داشت، تا نظرات و نیازهای خود را بصورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید.

بند۴: پشتیبانی سایت در سال اول رایگان می باشد که شامل پشتیبانی سرور و پشتیبانی آموزشی می باشد. تغییر در ساختار و ظاهر سایت به هیچ وجه جز پشتیبانی سایت نمی باشد و توسعه سایت است و باید در قبال توسعه سایت هزینه آن توسط مشتری پرداخت گردد.

درصورت درخواست پشتیبانی آموزشی در سالهای بعد می بایست قراداد پشتیبانی سالانه منعقد گردد. بعد از اتمام دوره یکساله هاست و دامنه می بایست تمدید گردد . در صورت عدم تمدید بعد از گذشت یک ماه از تاریخ انقضاء، امکان تمدید دامنه و هاست وجود ندارد و اطلاعات هاست پاک می گردد و در صورت وجود فایل پشتیبانی هزینه ریکاوری دریافت می گردد. پیمانکار متعهد میگردد،پس از اتمام مدت قرارداد، در صورت نیاز کارفرما به انجام هرگونه تغییرات، اساسی و یا جزئی، در قبال وصول هزینه های مربوطه، نیاز کارفرما را درخصوص وب سایت موضوع قرارداد، مرتفع و نهایت همکاری را با کارفرما در جلب رضایت وی، داشته باشد.

بند ۵ : بعد از انعقاد قرارداد وب سایت،۵۰ درصد هزینه قرارداد شامل:هزینه های مربوط به ثبت دامنه و فضا و همچنین بیعانه شروع طراحی سایت

از مشتری دریافت و الباقی هزینه سایت بعد از تحویل و آموزش صورت می گیرد و همچنین تمامی مسائل مربوط به سئو و بهینه سازی سایت در موتور های جستجوگر مثل گوگل برعهده مشتری می باشد. ولی اصول اولیه سئو سایت در طراحی قالب سایت رعایت خواهد شد.

بند ۶: در صورت ارسال ایمیل اسپم از سرور(spam)، مطابق قوانین سرور که در تمام دنیا اجرا میشود وب سایت معلق و در صورت تکرار وب سایت از سرور حذف خواهد شد و همچنین هزینه تمدید سالیانه دامنه های  بین المللی و هاست مطابق با نرخ ارز محاسبه می شود.

بند ۷: برای اضافه شدن هر زبان در سایت ۵۰ درصد به مبلغ اولیه اضافه خواهد شد.  در صورتیکه مشتری به هر علتی نسبت به دریافت سایت خود کوتاهی نمود هزینه اولیه سایت بابت ثبت هاست و دامنه و هزینه طراحی اولیه قرارداد محسوب می شود.

فوانین و مقررات طراحی سایت