سازگاری با مرورگرها در طراحی سایت

در طراحی سایت باید به این نکته مهم توجه داشت که سازگاری با مرورگرها در طراحی سایت در نظر گرفته شود. شما تنها با یک مرورگر رو به رو نیستید و بایستی وب سایت را به گونه ای طراحی کنید که قابلیت نمایش در تمامی مرورگرها را داشته باشد. همانطور که می دانید کاربران زیادی سرتاسر دنیا […]