اهمیت رتبه الکسا

اهمیت رتبه الکسا رتبه الکسا بر اساس تعداد افرادی که از سایت بازدید می کنند، مدت زمانی که در سایت باقی مانده اند و پارامترهای دیگری که الکسا مورد نظر دارد بدست می آید. آمار بازدید سایت الکسا به صورت تخمینی است و بر اساس نرم ابزار الکسا محاسبه می شود. روش های بسیار زیادی برای فریب […]