روز جهانی زمین و بازی گوگل

روز جهانی زمین و بازی گوگل، گوگل به مناسبت روز جهانی زمین مسابقه ای در زمینه شناسایی حیوان درون شما برگزار می کند و بر اساس سوالاتی که می پرسد حیوان درون شما را شناسایی می کند. عجیبه نه!!! تا به حال در مورد روز جهانی زمین و بازی گوگل شنیدید؟ برای این کار کافیست عبارت زیر […]