چند گام مهم برای افزایش کلیک های ورودی

همانطور که می دانید کاربران از طریق لینک است که به وب سایت شما راه پیدا میکنند پس مسلما لینک وب سایت شما باید به گونه ای باشد که مخاطبان را  جذب خود کند و آنها با کلیک کردن روی لینک یا گرافیکی که وجود دارد به سمت وب سایت شما هدایت شوند. در این مقاله سعی […]