ارتباط کلیک روی لینک ها و سئو

ارتباط بازدید سایت و سئوارتباط کلیک روی لینک ها و سئو کلیک روی لینک ها و سئوارتباط کپی کردن مطالب و سئو بسیاری از مردم تصور می کنند که هر چه بازدید سایت بیشتر باشد، آن سایت رتبه بهتری در گوگل کسب می کند. من افراد تازه کار زیادی را دیده ام که چنین تصوری دارند و [...]