پورتال چیست

شاید این سوال برای بسیاری از شما پیش آمده باشد که پورتال چیست؟ به عبارت ساده‌، پورتال به فضایی گفته می شود که تمامی بازدید کنندگان شما به ساده ترین شکل بتوانند با رجوع به آن نیازهایشان را برطرف کنند و از خدمات اینترنتی بهره مند شوند. در تقسیم ویژگی های پورتال می توانیم از تعریف آن […]