طراحی سایت های دو زبانه

طراحی سایت های دو زبانه در کشورهایی که چند زبان را به عنوان زبان اصلی خود دارند کاربرد دارد و طراحی سایت های دو زبانه در این کشورها یک امر لازم می باشد، اما گروهی دیگر از طراحان سایت بنا به خواسته مشتریان خود سایت را با دو زبان مختلف طراحی می کنند تا اینگونه فعالیت خود را […]