محتوا مهمترین بخش سئو

محتوا مهمترین بخش سئو محتوا در سئو و بهینه سازی یک سایت پادشاه است. محتوا یک سایت در طراحی سایت بسیار مهم است، توسط محتوای یک سایت علاوه بر اینکه می توانیم تعامل خوبی با کاربر داشته باشیم باید بتوانیم تعامل خوبی با موتورهای جستجو نیز داشته باشیم.لازم است بدانید که کاربر بسیار مهم است و اگر […]