ساختمان فایلهای HTML

HTML چیست؟

HTML یا HyperText Markup Language زبان خلق صفحات وب است. وب سرور صفحات را در قالب زبان HTML برای مرورگر ارسال میکند. این زبان فاقد دستورات عملیاتی است بلکه دارای برچسب (tag) هایی است که توسط کلیه مرورگرها قابل فهم بوده و برای آرایش متون، قرار دادن پیوند میان صفحات، نمایش تصاویر و پخش فایلهای صوتی در صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرند. در قسمتهای بعد توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از دستورات HTML ارائه خواهد شد.

ساختمان فایلهای HTML

دستورات HTML در قالب برچسب (tag) هایی است که بین علامتهای <> قرار می گیرند. این برچسبها معمولا به صورت جفتی بکار می روند. مثلا از برچسب <p> برای مشخص کردن شروع یک پاراگراف جدید و از برچسب </p> برای مشخص کردن پایان پاراگراف مورد نظر استفاده می شود.

اکثر صفحات HTML از دو قسمت اصلی تشکیل می شوند:

۱ – قسمت سر یا Head : قرار دادن این قسمت در صفحات اختیاری است. برچسبهای محدودی را می توان در این قسمت قرار داد. قسمت سر یا بر چسب <Head> شروع و به برچسب </Head> ختم می شود.

۲ – قسمت بدنه یا Body : کلیه اجزاء صفحه در این قسمت تعریف می شوند. قسمت بدنه یا برچسب <body> شروع و به برچسب </body> ختم می شود.

صفحه HTML زیر را در نظر بگیرید :

<html>
<head>
<title> این عنوان صفحه است </title>
</head>
<body>
بدنه اصلی برناه در اینجا قرار می گیرد
</body>
</html>

همانگونه که مشاهده میکنید، هر فایل HTML با برچسب <html> شروع و به برچسب <html/> ختم می شود. در قسمت head تعدادی از برچسبها مانند <title> و <meta> تعریف می شوند. عبارتی که بین برچسب های <title> و <title/> قرار می گیرد عنوان صفحه محسوب می شود و در قسمت بالای صفحه نمایش داده می شود. از دستور<meta> برای کنترل برخی موارد خاص استفاده می شود. در قسمت های بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

ساختمان فایلهای HTML

ساختمان فایلهای HTML

طراحی سایت مشهد