پیج رنک چیست ؟

پیج رنک چیست ؟ به معنای رتبه صفحه است و در اصل امتیازی است که گوگل برای هر صفحه وب قائل میشود . یکی از عوامل مهم در پیچ رنگ یک سایت تعداد لینک های ورودی به آن سایت می باشد، گوگل بر اساس تعداد ورودی هایی که به یک سایت آمده به آن سایت یک رای [...]