موفقیت سایت طراحی شده با برنامه ریزی

در این مقاله سعی داریم به مواردی که برای توسعه دادن وب سایت لازم است و موفقیت سایت طراحی شده با برنامه ریزی را مشخص می کند بپردازیم. همانطور که می دانید گسترش و توسعه وب سایت تا حدودی کار استرس زایی می باشد و شما برای کسب موفقیت بایستی اما و اگر های زیادی را پشت […]

۷ عامل موفقیت یا عدم موفقیت وب سایت ها در طراحی

۷ عامل موفقیت یا عدم موفقیت وب سایت ها در طراحی شکل گیری آن وب سایت می باشد. به طور طبیعی همه کاربران بعد از بازدید کردن هر وب سایت نظری خواهند داشت. بسیاری از سایتها طراحی پسندیده ای دارند و این باعث بازگشت چندباره بازدید کنندگان به آن وب سایت خواهد شد و در مقابل وب[…]