کلمات کلیدی فاکتور رتبه بندی

کلمات کلیدی فاکتور رتبه بندی

کلمات کلیدی فاکتور رتبه بندی در سایت است. اگر در جستجوی کلمات کلیدی مرتبط با شغل خاصی هستید تا در وب سایت خود از آن استفاده کنید، سایت گوگل ترند در این زمینه الگوی خوبی در اختیار شما قرار می دهد.
لازم است بدانیم اگر از کلمات کلیدی خاصی می خواهید در سایت خود استفاده نمایید حتما باید این کلمات را در متن یا محتوای تولیدی خود در سایت داشته باشید، اگر از کلمات کلیدی که در متن سایت شما نیست استفاده نمایید گوگل به شما امتیاز منفی می دهد، اگر شما از یک متن یا عبارت در متن خود استفاده کنید می توانید آن را به عنوان کلمه کلیدی خود مطرح نمایید.

لازم است بدانید گوگل برای سایتهایی که کلمات کلیدی نامرتبط داشته باشند نیز مجازات هایی را در نظر می گیرد. برای اینکه مورد خشم گوگل قرار نگیرید سعی کنید از کلماتی در سایت خود به عنوان کلمه کلیدی استفاده نمایید که در متن شما حداقل یکبار امده باشد،لازم به ذکر است که عبارت پست شما نباید در کلمات کلیدی و در توضیحات شما به کار برود.

کلمات کلیدی فاکتور رتبه بندی سایت در گوگل هست و کلمات کلیدی عبارتی است که بیشتر در قسمت های مختلف محتوای شما استفاده شده است و خوب قطعا گوگل مطلب شما را با ان کلمه کلیدی بیشتر می پسندد. اما اگر و تنها اگر تقلب نکنید. یکی از کلیدی ترین رموز موفقییت در زمینه سئو یا بهینه سازی سایت به دست آوردن کلمات کلیدی مرتبط با سایت شما می باشد. توسط این کلمات کلیدی گوگل و دیگر موتورهای جستجو به زمینه کار شما پی خواهند برد و سایت شما را در دسته مرتبط جستجوهایشان قرار می دهند.

اگر یک صفحه با کیفیت بالا در موتورهای جستجو می خواهید داشته باشید بهتر است کلمات کلیدی مرتبط با آن را در سایت خود داشته باشید و لازم است بدانید یک صفحه زمانی از نظر موتورهای جستجو با کیفیت مطرح می شود که کلمات کلیدی مرتبط با آن مطرح شده باشد. لازم است بدانید که زمانی که شما کلمه ای را در گوگل جستجو می کنید ممکن است کلمه هم معنی آن را هم کسی دیگری جستجو نماید پس باید از کلمات هم معنی نیز در سایت خود استفاده نمایید.