اعلام نمرات درس قالبهای آهنگری

نام و نام خانوادگی
نمره امتحان
تلاش مضاعف
نمره پروژه
نمره خام
محمد جواد اسکندری فر
۱۰
۱۰
عقیل قربان پور
۶
۶
مصطفی خاکستانی
۵
۵
جواد زبردستان
۶
۶
یاسر درخشان جعفر آباد
۷
۷
محمود اصغری چونیلی
۱۰
۲
۱۲
مسعود حسن پور
۷
۷
هادی ناظمی
۵
۱
۶
مرتضی رستمی
۵
۵
سمیرا پهلوان پور توانا
۱۰
۱۰
همایون کوهجانی
۴
۱
۵
محمد رمضانی تقی آباد
۶
۶
مجتبی نجفی
۷
۷
سعید زهرائی
۱۰
۲
۱۲
حسین باقریان
۶
۶
علی ایران دوست
۵
۵
سید حامد هاشمی نژاد
۱۰
۱۰
محمد ارگنجی
۸
۸

دانشجویانی که در طول ترم پروژه و یا تلاش مضاعف داشتند و نمره آن لحاظ نشده است، هر چه سریعتر به شماره ۰۹۱۵۹۹۶۶۹۵۵ پیامک نموده و یا تماس بگیرند.

پروژه ها تا ۵ تیر ۹۴ دریافت خواهد شد و نمره در تاریخ ۶ تیر قطعی می گردد. روش دریافت پروژه از طریق سایت namayehgroup.ir دریافت خواهد شد.