مهمترین نبایدها در بهینه سازی سایت

مهمترین نبایدهای سئو مهمترین نبایدها در بهینه سازی سایت - استفاده از یک دامنه در سایت: سایت شما باید با یک نام دامنه یا دامین در دسترس باشد و بقیه دامنه ها به دامنه اصلی سایت شما ریدارکت شود. - صفحه اینترو یا ورودی بدون محتوا :  مانند انتخاب زبان - صفحات و منوی فلش: در بهینه [...]